Tulenevalt seadusest on ostjal õigus põhjust avaldamata taganeda Interneti teel sõlmitud lepingust 14 päeva jooksul.Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil ostja või ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid palun e-posti teel (contact@simeonsidieet.ee) oma otsusest taganeda oma ostust ja sellekohasest lepingust ühemõttelise avaldusega. Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui ostja taganeb oma ostust ja sellekohasest lepingust, tagastame talle kõik talt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad ostja valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada ostja otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui ostja on sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Igal juhul ei kaasne ostjale sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud piisavad tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kaup tuleb tagastada meile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma lepingust taganemise soovist. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta ostjal. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis.