USA uurijad hindasid riikliku tervise ja toitumise uuringu NHNES käigus üle 40aastaste isikute üldsuremust ning suremust südame-veresoonkonnahaigustesse ja pahaloomulistesse kasvajatesse seoses füüsilise aktiivsusega, vahendab ajakiri Eesti Arst.

Uurimusi füüsilise aktiivsuse mõjust vanemaealiste ja krooniliste haigustega inimeste tervisele on ohtralt. Samas on rahvastikupõhiseid uuringuid selle kohta, kuidas ja millises mahus mõjutab füüsiline aktiivsus keskeas inimeste tervist ja suremust, üsna vähe.

Uuringust NHNES osavõtjate seast moodustati 4840-isikuline rühm, mis demograafiliste ja tervisenäitajate poolest peegeldas USA keskealise rahvastiku koosseisu. Nendest 54% olid naised ja 36% olid rasvunud. Vaatlusaluste füüsilist aktiivsust hinnati aktseleromeetriga ööpäevas tehtud sammude ja kõnni kiiruse (keskmine sammude arv minutis) alusel. Seitse päeva kestnud mõõtmiste põhjal selgitati vaatlusaluste liikumisharjumused. Vaatlusaluste suremuse näitajad fikseeriti järgnenud 10 aasta jooksul.

Suremust hinnati surmade arvu järgi 1000 inimaasta kohta. Ööpäevas tehtud sammude arvu ja üldsuremuse seosed olid järgmised: kuni 4000 sammu ööpäevas tegi 13,3% vaatlusalustest, nende suremuse näitaja 1000 inimeseaasta kohta oli 76,7; 4000–7999 sammu teinutel (35,7% isikutest) oli vastav näitaja 21,4; neil, kes tegid 8000 – 12 000 sammu (31,9%), oli suremuse näitaja 6,9 ja 19%-l vaatlusalustest, kes tegid üle 12 000 sammu ööpäevas, oli see 4,8.

Võrreldes kuni 4000 sammu teinutega oli ööpäevas 8000 sammu kõndinute suremus oluliselt väiksem (riskitiheduste suhe (HR) 0,449; 95% usaldusvahemik (uv) 0,44–0,55) ning nii ka 12 000 sammu teinutel (HR 0,35; 95% uv 0,28–0,45). Sarnane oli ka liikumisaktiivsuse seos suremusega südame-veresoonkonnahaigustesse ning pahaloomulistesse kasvajatesse. Kõnni kiiruse ning suremuse vahel seost ei ilmnenud.

Uuring kinnitab, et harjumus enam jalgsi liikuda edendab tervist ning pikendab täiskasvanutel elu. Määrav on ööpäevas tehtud sammude hulk, mitte kõnni kiirus.

Refereeritud. Saint-Maurice PF, Troiano RP, Bassett DR, et al. Association of daily step count and step intensity with mortality among US adults. JAMA 2020;323:1151–60.

Kui Sa tunned, et ei saa pidevas võitluses kehakaaluga hakkama, tahad parandada tervist ning soovid oma kehale anda uue hingamise, võta ühendust meie konsultantidega, kes aitavad Sul koos Dr Simeonsi dieediprogrammiga 40 päeva jooksul alandada kehakaalu 8-15kg.

Aire Kängsep
Dr Simeonsi dieedi konsultant ja toitumisnõustaja
+372 5303 84 88

Telli Dr Simeonsi dieedipakett siit