Dr Simeonsi dieedi meeskonna jaoks on alati olnud esmaoluline olla igale kliendile parim tugi dieedi reeglistiku mõistmisel ja kaalulangetusteekonnal edukas olemisel. Selleks, et koguda väärtuslikku tagasisidet, viisime läbi taaskord kliendirahulolu uuringu (kevad, 2021). Kui edukad on kliendid tegelikult ja mis ootused on edukamaks dieediringi läbimiseks ning uute harjumuste omaks võtmiseks?

Kes olid uuringus osalejad?

Jagasime üleskutset Dr Simeonsi dieedi klientide meililisti ja Dr Simeonsi dieedi Facebooki tugigrupi kaudu, kuhu on koondunud inimesed, kes on dieedi läbimise kogemusega. Kokku teavitati uuringu läbiviimisest rohkem kui 10 000 dieedisõpra.

 • 2021. aasta kevadises kliendirahulolu uuringus osales kokku 906 klienti
 • 96% vastajatest on naised ja 4% mehed
 • 52% vastajaskonnast on läbinud 1 dieediringi, 19% 2 dieediringi, 15% 3 dieediringi ning 14% 4 või rohkem dieediringi
 • Vastajatest on 1% vanusegrupis 16-25a, 13% vanusegrupis 26-35a, 31% vanusegrupis 36-45a, 33% vanusegrupis 46-55a, 16% vanusegrupis 56-65a, 5% vanusegrupis 66-75a ja 1% vanusegrupis 76-85a.

Uuringus soovisime teada kliendi hinnangut dieediprogrammi ülesehitusele, konsultanditeenusele, tugimaterjalidele, kliendikogemuse kvaliteedile, et mõista paremini kliendi vajadusi dieedi erinevates etappides ja dieediringi järgselt.

Mis on põhjused Dr Simeonsi dieedi mitmekordseks läbimiseks?

48% uuringus osalejatest on vähemalt kahe dieediringi läbimise kogemusega. Vastustest selgus erinevate põhjuste jaotus, miks inimesed dieediringi mitmel korral läbivad:

 • Rasedusest tingitud kaalutõus – 2%
 • Tervislikest põhjustest tingitud kaalutõus – 6%
 • Dieedipidaja ei läbinud kõiki dieedi etappe (sh stabiliseerimist) reeglitekohaselt – 11%
 • Klient kasutab Dr Simeonsi dieeti kehapuhastuse eesmärgiga teatud ajaintervalli tagant (nt kord aastas lühike ring) – 18%
 • Kaalulangetuse eesmärk oli suurem, kui ühe dieediringiga võimalik saavutada – 22%
 • Kaalutõus tekkis tingituna dieedijärgsest eluviisist  – 41%

Meie jaoks oli ka oluline teada, et kui täiendava dieediringi põhjus on eluviiside tervislikuks muutmata jätmine, kas me ise oleks saanud dieedipidaja jaoks midagi rohkem ära teha. 85% inimestest tunnistas, et meie poolt oli vajalik info ja toetus olemas, kuid puudu jäi kas isiklikust motivatsioonist või said ahvatlused lihtsalt võitu. Oluline on märkida, et ka sellisel juhul ei tekkinud kaalutõus koheselt, vaid hiilis ligi harjumustest tingituna pikemal perioodil.

Miks inimesed eelistavad Dr Simeonsi dieeti?

Andsime inimestele mõningad valikuvõimalused, mille vahel valida (võis ka mitme poolt hääletada), et hinnata, mis neid motiveerib just Dr Simeonsi dieedi läbimise kasuks otsustama.

 • Dr Simeonsi dieet on kiire kaalulangetuse võimalus – 60%
 • Teiste edulood motiveerivad dieeti läbima – 53%
 • Tegemist on lihtsa programmiga – 44%
 • Kaalulangetus on kiire, aga tervislik – 34%
 • Dieet kulgeb näljavabalt – 35%
 • Dieedikonsultandi tugi annab kindlustunde – 30%

Kas Dr Simeonsi dieet on parem kui alternatiivsed meetodid?

Palusime osalejatel hinnata, kas peavad Dr Simeonsi dieeti halvemaks, pigem halvemaks, neutraalseks, pigem paremaks või paremaks kui alternatiivsed meetodil, mis Eesti turul saadaval.

 • Halvem, kui teised meetodid – 0,2%
 • Pigem halvem, kui teised meetodid – 0,3%
 • Neutraalne, samal tasemel kui teised meetodid – 12,5%
 • Pigem parem, kui teised meetodid – 33%
 • Parem, kui teised meetodid – 54%

Kui tihti kasutatakse dieedikonsultandi teenust dieedi ajal tegelikult?

Rõhutame absoluutselt igal pool, et juhul, kui iseseisvalt tekib küsimusi või raskusi, on dieedikonsultandi roll dieedi ajal ülioluline. Paljud dieedipidajad on siiski otsusekindlalt soovinud iseseisvalt dieeti teha. Kui tihti konsultandi teenust kasutatakse?

 • Väga tihti (kord päevas) – 1%
 • Tihti (3-5 korda nädalas) – 4%
 • Keskmiselt (1-2 korda nädalas) – 19%
 • Harva (mõned korrad dieedi jooksul) – 57%
 • Ei kasutanudki, tegin dieeti iseseisvalt – 19%

Kordame veel, et konsultandiga koostöö on rangelt soovitatav ja igati vajalik edukuse parendamiseks dieediringi läbimisel. Tuleb aga tähele panna, et konsultant ei sekku inimese eraellu, seega meie võime soovida abi pakkuda, ent otsuse dieedikonsultandi abi vastu võtta saab ikka teha iga inimene ise.

Kui suur hulk klientidest soovitaks Dr Simeonsi dieeti sõpradele ja tuttavatele?

Küsisime uuringus osalejatelt, kui suure tõenäosusega soovitaksid nad Dr Simeonsi dieeti oma lähedastele. 10 – kindlasti soovitaks, 0 – kindlasti ei soovitaks. Küsimusele vastas kokku 906 uuringus osalejat.

Rõõm on näha, et 70,8% ehk 641 inimest on kindlal meelel, et Dr Simeonsi dieeti tasub kindlasti sõpradele ja tuttavatele soovitada. Vastusevahemiku 8-9 valinud ehk 22% inimestest teeb seda tõenäoliselt.

Vastusest selgub, et muidugi on ka neid, kes Dr Simeonsi dieedi läbimisel rahule ei jäänud ja mingil juhul ei soovitaks. Huvitav on see, et väga suurel hulgal inimeste, kes andsid vastuse 0-5 vahemikus on see, et nad ei kasutanud dieedikonsultandi abi dieedi ajal ja läbisid dieedi iseseisvalt (82% juhtudest). Muidugi on ka dieediläbijaid, kes on iseseisvalt läbides väga rahule jäänud, kuid dieediringi planeeriv inimene suurendab kindlasti võimalust edukas olemiseks, kui dieedikonsultandi abi kasutab. 

Milliseid soovitusi saime täiendavates kommentaarides?

Kindlasti on dieediläbijatel ootused retseptide kogumiku tekkele, täiendavale videomaterjalile erinevate etappide läbimiseks, veebiseminaride valikuvõimaluse suurendamisele ja tugikeskuse ning juhendi uuendamisele. Tuge vajatakse praegusest rohkem stabiliseerimise etapis ja ka dieedijärgsesse ellu minekul. Osad sooviksid, et konsultant rohkem ka ise ühendust võtaks ja mõned ootavad juba terviseuuringu tulemusi. 

Valdavale enamusele on aga juba praegusest lahendusest täiesti piisavalt ja soovisid lihtsalt jõudu ja jaksu edasi toimetamisel. Seda on rõõm kuulda, kindlasti võtame ka kõiki soovitusi tõsiselt ja oleme valmis nii programmi kui tugilahendusi täiendama. 

Milliste märksõnadega iseloomustatakse Dr Simeonsi dieeti?

Koondasime mitmeid kordi vastustes osalejate poolt kasutatud märksõnad ühte sõnapilve – mida suurem sõna, seda rohkem vastustes esines.

Kui Sa tunned, et ei saa pidevas võitluses kehakaaluga hakkama, tahad parandada tervist ning soovid oma kehale anda uue hingamise, võta ühendust meie konsultantidega, kes aitavad Sul koos Dr Simeonsi dieediprogrammiga 40 päeva jooksul alandada kehakaalu 8-15kg.

Telli Dr Simeonsi dieedipakett siit